Məhsullar

Categories
Plastik qablar
Plastik Qablar
75/130 qr-dan        75/230-a kimi

95/200-dən            95/500 -ə kimi

160/650-dən         160/1500-ə kimi

132/250-dən         132/1000-ə kimi
Dondurma qabı
Dondurma qabı 2 kq qapaqla

Seperator
75/200 və 75/230 qr qablar üçün
Gül qabları